Wat is een IMEI nummer?

IMEI staat voor International Mobile Equipment Identity en is een nummer (meestal 15 cijfers), dat een gsm-toestel identificeert. Je kunt het IMEI nummer gebruiken om je toestel te laten blokkeren bij diefstal of verlies. Ook heeft je provider (bijvoorbeeld Vodafone) dit nummer nodig om je toestel sim-lock vrij te maken.

De eerste 8 cijfers zijn de Type Approval Code, afgekort tot TAC. De eerste 2 cijfers van deze TAC vormen de landcode en de volgende 6 cijfers vormen de toelatingscode. De 6 cijfers die op de TAC volgen, vormen de SNR, het eigenlijke serienummer. Het laatste cijfer van het IMEI-nummer is CD, check digit, en dit is een controlecijfer. In Phase 1 apparaten is dit 0, vanaf Phase 2 is het in gebruik.